Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΓΑΨΠρόεδρος: Βλάχος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Γεωργιάδου Ελένη

Γραμματέας: Κυρίτση Μαρία

Ταμίας: Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος

Α’ Μέλος: Τόλη Αγόρω
 

Αναπληρωματικά Μέλη:


Α’ αναπλ. μέλος: Ζαμπουρίδου Ελευθερία